Selecteer een pagina

Betrouwbaarheidsonderzoek

Home / Diensten / Facilitaire ondersteuning / Betrouwbaarheidsonderzoek

Betrouwbaarheidsonderzoek

Onlangs werd ons bureau geconsulteerd door een cliënt met het verzoek om een betrouwbaarheidsonderzoek in te stellen. Cliënt had namelijk een eenmanszaak overgenomen, waarbij de eigenaar van de bewuste eenmanszaak een arbeidsplaats zou krijgen in de nieuw op te richten onderneming van cliënt. Onze cliënt had zich in de overname een beetje laten leiden door de aanwezige goodwill en roos-kleurige jaarcijfers van de eenmanszaak.

Nadat de overname was geëffectueerd, bleef de geprognotiseerde omzet volledig uit en werd er zelfs een niet gering verlies geleden. Ook de verwachte goodwill bleek niet meer te zijn dan een aantal prospecten, waarmee de voormalige eenmanszaak nog nooit echt zaken had gedaan. Teneinde vast te stellen of hier sprake was van de bekende kat in de zak, werd een BN medewerker belast met het veldwerk.

Als eerste werd vastgesteld dat de eigenaar van de eenmanszaak zelf had aangestuurd op de overname. Hij had onze cliënt benaderd met de vraag of er interesse bestond in de overname van zijn eenmanszaak. In de regel wat ongebruikelijk als je eigen eenmanszaak draait als een trein…

Maar goed, vanuit een brede ondernemersvisie kan het soms verstandig zijn deel uit te gaan maken van een grotere club. Vervolgens heeft onze medewerker een aantal ‘oud’ relaties benaderd met het verzoek hun ervaringen met de voormalig eenmanszaak te ventileren.

Nadat de balans was opgemaakt, bleek ons dat er in de regel sprake was geweest van eenmalige opdrachten en vervolgens nooit weer! Afspraken werden niet nagekomen, kwaliteit liet te wensen over, prijsafspraken werden niet nagekomen en geuite klachten niet serieus genomen.

Tijdens een gesprek met een van de nieuwe relaties bleek ons dat deze in het geheel niet wist van welke overname dan ook. Hij deed nog steeds zaken met de betrokkene en toonde onze medewerker zelfs een ontvangen betaling vanaf het privé-adres van betrokkene.
Tenslotte stelde onze medewerker vast dat de betrokken man tijdens zijn ziekteverlof en buiten medeweten van onze cliënt, lopende offertes had geannuleerd, om ze vervolgens (wellicht onder eigen paraplu) weer op te kunnen pakken. Kortom: redenen te over om heel snel afscheid van elkaar te nemen om de schade zo beperkt mogelijk te houden.

ANONIEM MELDEN?

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.