Selecteer een pagina

Observatie

Observatie

Observatie is het heimelijk gadeslaan van personen, objecten en situaties teneinde informatie te vergaren en is een belangrijke onderzoeksmethode als er duidelijke aanwijzingen zijn dat iemand zich schuldig maakt aan laakbaar gedrag en/of strafbaar handelen.

Observatie wordt o.a. toegepast bij:

  • Vermeend onrechtmatig ziekteverzuim.
  • Het vermoeden dat een medewerker/ ex
  • medewerker zich niet houdt aan het
  • overeengekomen concurrentiebeding.
  • Dat een medewerker ongeoorloofde
  • nevenactiviteiten heeft.
  • Controle van een buitendienstmedewerker.

De observatie, welke zowel statisch als dynamisch kan worden uitgevoerd, wordt minimaal één observatieteam ingezet bestaande uit twee medewerkers. Bij de observatie wordt gebruik gemaakt van technische ondersteuning zoals foto- en/of video-opnamen.

Aan een observatie onderzoek gaat altijd een intake gesprek vooraf waarin we met u de casus doornemen en de te volgen onderzoekslijnen bespreken. Bij observatieonderzoeken werkt BN met een onderzoeksdrempel zodat u vooraf inzicht heeft in de kosten

Van de observatie wordt altijd een rapportage gemaakt waarin de bevindingen worden vastgelegd.

Wij hechten er waarde aan te vermelden dat tijdens de observatie wordt gewerkt binnen het kader van de Privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus.

Voor meer informatie over dit onderwerp en tarieven belt u met onze helpdesk 0342 – 477040 of stuurt u ons een mail.

Gelijk meer informatie aanvragen over observatie

ANONIEM MELDEN?

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.