Selecteer een pagina

VERDUISTERING IN DIENSTBETREKKING 4

Home / Diensten / Onderzoek naar interne bedrijfscriminaliteit / verduistering in dienstbetrekking 4

Verduistering in dienstbetrekking (4)

Van alle artikelen waarop door ons bureau gerechercheerd wordt, spant het artikel 322 van het Wetboek van Strafrecht (verduistering in dienstbetrekking) toch wel de kroon. Alvorens in te gaan op de zaak die wij in onderzoek kregen, willen wij ondernemers graag bewust maken van het verschil tussen het artikel ‘diefstal’ en het artikel ‘verduistering’.

Het grote verschil is gelegen in een ‘element’ van beide artikelen. Bij diefstal dient altijd sprake te zijn van zogenaamd ‘wegnemen’. De dader moet dus iets onttrekken aan de ‘macht’ van een ander.
Bij verduistering ligt dat heel wat eenvoudiger. De dader hoeft het product/goed al niet meer weg te nemen, omdat hij het al onder zich heeft. Hij hoeft het zich nog slechts ‘toe te eigenen’.

Het sec onder je hebben van een product levert nog geen verduistering op. Pas als je er als ‘heer en meester’ over gaat beschikken, d.w.z. er ‘eigendomshandelingen’ mee verricht, overtreedt je het artikel. Doe je dit ook nog eens met de spullen van je werkgever (die je er in goed vertrouwen mee laat werken), dan is er sprake van een strafverzwaring en spreekt men veelal over verduistering in dienstbetrekking.

De zaak waar het hier om draait, handelt over een verkoopster in geldnood. Na het eerste jaar tot volle tevredenheid te hebben gefunctioneerd, constateerde de werkgever het tweede jaar een niet geringe winstdaling.

In eerste instantie werd het aanwezige personeel hier summier van op de hoogte gesteld en werd verzocht om met z’n allen de schouders eronder te zetten en de omzet te verhogen. Op dat moment werd aan interne criminaliteit nog helemaal niet gedacht door de ondernemer.

Al spoedig begonnen medeverkoopsters van de onderneming hem de ogen te openen. Zij hadden al maanden met ergernis toegezien hoe hun ‘collega’ het niet zo nauw nam met het ‘mijn en dijn’. In eerste instantie bezocht de ondernemer het plaatselijke politiekorps, doch kreeg daar ‘nul op rekest’. Men was uiterst behulpzaam in de advisering, maar vond dat de ondernemer zijn eigen ‘toko’ schoon diende te houden.

Hierop vingen wij het onderzoek aan en constateerden al spoedig bij het verifiëren van de interne kassastroken, dat genoemde ‘dame’ wel opvallend veel ruilingen (en geldretourneringen?) had verwerkt het laatste half jaar. Daarnaast bleek de verkoopster ook nog eens opvallend veel registraties te hebben van een ‘geopende kassalade’, zonder dat er een geldhandeling plaatsvond (moderne kassa’s registreren meer dan alleen inkomsten en uitgaven).

Vervolgens ontdekten wij dat de bedoelde verkoopster opvallend vaak de kassa opmaakte en daarbij niet alleen ‘groot geld’ afroomde. Het doek viel echter definitief toen de inmiddels malafide verkoopster in plaats van kassaregistraties haar eigen ‘notaboekje’ begon te hanteren en de doorslagen weggooide in een prullenmand (foutje…) in de onderneming.
Inmiddels was door ons zesmaal verduistering in dienstbetrekking aangetoond en werd het tijd de ‘dame’ te confronteren met ons dossier. Met trillende onderlip werden de aangetoonde feiten, plus alle feiten waarop (nog) niet was gerechercheerd, bekend.

Ze bleek inmiddels een ‘eigen’ spaarrekening te hebben geopend, welke net zo goed op naam van de onderneming had kunnen staan. Inmiddels is de bewuste verkoopster niet langer werkzaam bij de onderneming en werd door ons de ontslagprocedure begeleid. Wellicht vraagt u zich nu af wat de waarde/rechtskracht is van ons dossier…

Mocht de ‘dame’ beroep aantekenen tegen haar ontslag, waarbij een uitspraak van de Kantonrechter wordt verlangd, dan kunnen wij eventueel als getuige/deskundige worden gedagvaard en een beëdigde verklaring afleggen over de inhoud van het dossier.

De ondernemer echter heeft de ‘vuile was’ binnen kunnen houden. Geen vermeldingen in de regionale pers of kabel-krant. Gewoon integer en oerdegelijk recherchewerk, waarbij onze factuur ‘peanuts’ bleek te zijn in verhouding tot het uiteindelijke resultaat en de terugbetalingsregeling van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

TIPS:

  • Haal de sleutel uit de kassa, ter voorkoming van frauduleuze handelingen met de interne kassarol;
  • Laat het afromen van de kassa’s door een daartoe aangewezen personeelslid geschieden en alleen op momenten dat er een X-bedrag aan geld in de kassa zit. Room alleen vast afgesproken bankbiljetten af;
  • Houdt een externe registratie bij van de ruilingen, waarbij het bedrag wordt aangegeven dat uit de kassalade is weggenomen;
  • Zorg dat er nimmer oude nota/bonnenboekjes rondslingeren, die als bon aan een klant meegegeven zouden kunnen worden.

ANONIEM MELDEN?

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.