Selecteer een pagina

VERDUISTERING IN DIENSTBETREKKING 5

Home / Diensten / Onderzoek naar interne bedrijfscriminaliteit / verduistering in dienstbetrekking 5

VERDUISTERING IN DIENSTBETREKKING 5

Regelmatig horen wij van opdrachtgevers dat voor eens en altijd het ‘kaf van het koren’ gescheiden dient te worden. Dat een management vervolgens door een heel diep dal kan gaan, werd duidelijk nadat wij tijdens een intakegesprek waren ‘bijgepraat’ over een aantal dubieuze bevindingen.

Onze opdrachtgever trof de laatste tijd in een van zijn winkelfilialen veelvuldig lege verpakkingen aan. Het was hem bekend dat zijn voorraad populair was, maar niet in die mate dat de klanten niet konden wachten met het openen van de verpakkingen eer ze thuis waren.

Wij werden vervolgens verzocht om aan ‘waarheidsvinding’ te doen door zijn zorgelijke vermoedens te staven. Nadat de betrokken BN adviseurs zich voldoende in de materie hadden ingeleefd, werd een aanvang gemaakt met het recherche-taktisch optreden.

Nadat in eerste aanleg gebruik is gemaakt van recherche-technische hulpmiddelen, werd vervolgens een gesprek gevoerd met de ons opgegeven meest loyale medewerker van het filiaal. Al gauw werd duidelijk dat het begrip ‘normvervaging’ als rode draad door het onderzoek zou gaan lopen.

BN beschikte inmiddels over een inventarisatielijst van het werkzame personeel en externe krachten als schoonmaakdienst en bewakingsdienst. De meest loyale medewerker bleek in het geheel niet verbaasd te zijn over een recherche-onderzoek en voorzag dat het eens fout zou lopen. Nummer twee en nummer drie tilden ook niet zo zwaar aan de ontstane dervingspost binnen ‘hun’ filiaal.

Steeds weer werden opmerkingen geuit in de sfeer van: ‘het systeem is zo lek als een mandje’ en ‘kijk toch eens naar onze enorme magazijnvoorraad!?’ Met andere woorden, het ontbreken van een effectieve gedragscode waarin precies de interne spelregels waren vastgelegd, heeft er toe bijgedragen dat géén van de werknemers nog enig benul had van het begrip ‘mijn en dijn’.

Uit onderzoek werd vastgesteld dat structureel winkelgoederen werden verduisterd, waarna deze in het illegaal circuit aan de man werden gebracht. Er was een compleet eigen afzetmarkt opgebouwd. Zo ontstond een crimineel netwerk van stelers en helers waarbij een levensstandaard werd aangemeten, die alleen nog maar ruimte liet voor meer, meer en nog eens meer! Zelfs twee stagiaires van een detailhandelschool waren in het netwerk opgenomen.

Aan het einde van de streep zijn nu 3 vaste krachten op staande voet ontslagen en werd de stagiaires de toegang tot hun school alsmede de winkel ontzegd. Onze opdrachtgever heeft inmiddels het kaf van het koren gescheiden…

Wij zijn nog steeds op zoek naar het koren in dit filiaal!

ANONIEM MELDEN?

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.