Selecteer een pagina

VERDUISTERING IN DIENSTBETREKKING 9

Home / Diensten / Onderzoek naar interne bedrijfscriminaliteit / verduistering in dienstbetrekking 9

verduistering in dienstbetrekking (9)

Enige tijd geleden werd ons bureau verzocht onderzoek te doen naar een structureel negatief kasverschil bij een bepaalde caissière. Saillant detail was wel het feit dat het kasverschil altijd op zaterdagen ontstond en steeds een bedrag beliep van maar liefst duizend euro.

Vanzelfsprekend werd in eerste aanleg aan een eenvoudige verduistering in dienstbetrekking gedacht. In overleg met onze opdrachtgever werd besloten de betrokken dame te onderwerpen aan een personeelsinterview.

In de regel vinden dergelijke interviews plaats door twee BN medewerkers, waarbij een van de medewerkers zich vrijwel uitsluitend bezighoudt met de non-verbale gedragingen van de geïnterviewde. Tijdens het interview werd al snel duidelijk dat de caissière totaal geen zogenaamd ‘dadergedrag’ vertoonde. Na een uitgebreide inleiding van onze kant, kwam het hoge woord eruit.

De caissière was inmiddels al 3 maanden het slachtoffer van een overvaller, welke haar onder bedreiging van een vuistvuurwapen sommeerde om iedere zaterdag € 1.000,= af te geven. Stelt u zich even voor 3 maanden lang slapeloze nachten en iedere zaterdag doodsangsten uitstaan voor die ene ‘klant’ met in zijn binnenzak een vuurwapen.

Het ziekteverzuim van de caissière lag aanzienlijk hoger dan bij de andere caissières. Ook haar schoolprestaties (zij is parttimer) lieten sterk te wensen over. De druk van de overvaller is dermate groot geweest, dat de caissière er met niemand over durfde te spreken.

Achteraf zijn alle puzzelstukjes op hun plaats gevallen. Het zijn van die momenten, waarop we ons weer eens realiseren hoe mooi ons vak kan zijn. Alle onderzoeksbevindingen zijn inmiddels samen met een aangifte overgedragen aan de politie.

ANONIEM MELDEN?

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.