Selecteer een pagina

Overtreding concurrentiebeding 1

Home / Diensten / Onderzoek naleving concurrentiebeding / relatiebedrog/ geheimhoudingsbedrog / overtreding concurrentiebeding (1)

overtreding concurrentiebeding (1)

Door BN werd een onderzoek afgesloten inzake een vermeende overtreding van een concurrentiebeding. Opdracht was waarheidsvinding te doen naar de sterke geruchten rond een frauderende onderhoudsmonteur.

Inmiddels was het de opdrachtgever bekend geworden, dat deze onderhoudsmonteur veelvuldig in ‘eigen tijd’ reparatiewerkzaamheden verrichtte. Daarbij werd door hem gebruik c.q. misbruik gemaakt van de betrouwbare bedrijfsnaam van onze opdrachtgever, diens onderhoudsbus, diens specialistische gereedschappen en diens materiaal en naar mate de onderhoudsmonteur het drukker kreeg, ook de arbeidstijd van de opdrachtgever. Het was onze opdrachtgever zelfs bekend geworden dat de bewuste monteur via de binnendienst van het bedrijf, bestellingen van onderdelen plaatste die niet strookten met zijn werkorders. De hoogste tijd dus om adequaat actie te ondernemen!

Alle relevante bevindingen werden vastgelegd in een dossier, hetgeen met foto’s werd ondersteund. Na een week intensieve observatie werd het de hoogste tijd voor het confronteren van de monteur met onze bevindingen.

Tijdens ons onderzoek is onomwonden vastgesteld dat de betrokken onderhoudsmonteur zijn loyaliteit jegens zijn werkgever overboord had gezet. Alle dagen van het onderzoek heeft hij onze opdrachtgever financieel gedupeerd. Dat onze opdrachtgever daarbij structurele inkomstenderving ondervond mag duidelijk zijn. Extra pijnlijk bleken onze bevindingen voor wat betreft de constatering, dat er door de monteur werkzaamheden waren verricht bij oud-relaties van de opdrachtgever. Deze waren gezwicht voor de (te) aantrekkelijke reparatie-uren van de monteur.

Nadat ons dossier was opgemaakt, werd deze rechtstreeks toevertrouwd aan de goede zorg van de bedrijfsjurist van de opdrachtgever. Deze heeft inmiddels de monteur een volledig nieuwe carriere aangezegd, nl. … een eigen reparatiedienst, met eigen gereedschappen, eigen vervoerskosten en eigen overhead!

TIPS:

  • stel een gedragscode op met daarin een vastgelegde tolerantiegrens;
  • verifieer gebruikte reparatie-onderdelen in relatie tot reparatie-orders;
  • owees alert op buitensporige afname van (specifieke) onderdelen;
  • geen eigenmachtige bestelling van onderdelen door monteurs (centrale inkoop);
  • rouleer monteurs onder vaste relaties (ter voorkoming van eigen netwerk/prijsafspraken).

ANONIEM MELDEN?

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.