Selecteer een pagina

overtreding concurrentiebeding 2

Home / Diensten / Onderzoek naleving concurrentiebeding / relatiebedrog/ geheimhoudingsbedrog / overtreding concurrentiebeding (2)

overtreding concurrentiebeding (2)

Alweer enkele maanden geleden werd door ons bureau een onderzoek afgesloten inzake de vermeende overtreding van een vastgelegd concurrentiebeding. Onze relatie werd geconfronteerd met een opvallend dalende afname van zijn producten door laten we zeggen ‘bedrijf X’. Daarbij rees al spoedig het vermoeden dat er door bedrijf X zaken werd gedaan met andere bedrijven.

Onze relatie had door diverse investeringen ten gunste van bedrijf X, de uitdrukkelijke exclusiviteitsgarantie verkregen inzake de levering van zijn product aan derden. Bedrijf X was derhalve gehouden, uitsluitend deze producten af te nemen en zeker niet in eigen beheer producten te vervaardigen en af te leveren.

Probleem bij dergelijke vermeende overtredingen is altijd de wijze waarop het best een kwestie recherche-tactisch kan worden aangepakt. U zult begrijpen dat met het ‘inleven in de materie’ veel tijd gemoeid is en dat onze adviseurs alle ‘ins en outs’ dienen te beheersen, alvorens over te kunnen gaan tot de invulling van het recherche-scenario. Daarnaast dient een nauw overleg plaats te vinden met de advocaat die na beëindiging van het onderzoek de zaak aanhangig gaat maken bij het Kantongerecht.

In deze kwestie was sprake van een vastgestelde dwang-som per vastgestelde overtreding. Daarbij heeft BN in haar strategie een zeer duidelijke rol vervult. Het structurele karakter van de overtreding diende namelijk te worden aangetoond, zonder uit te zijn op het veelvuldig bewijzen van de overtreding ten gunste van de inning van de dwangsom. Nadat de kwestie juridisch ‘op papier’ rond was, werd overgegaan tot het uiteindelijk recherche-onderzoek.
Daarbij werd door de BN-adviseurs driemaal de overtreding aangetoond door middel van zogenaamde ‘pseudo-koop’. Van iedere aankoop werd een keurige handgeschreven nota ontvangen, waarbij ook door BN aandacht was besteed aan de benadering van steeds een andere verkoper. Omwille van de jurisprudentie ‘Unus Testis – Nullus Testis’ oftewel ‘één getuige – geen getuige’ werden de aankopen steeds door twee adviseurs van BN verricht. Nadat de bestuurders van bedrijf X waren gedagvaard te verschijnen in een Kort Geding en geconfronteerd werden met de bevindingen uit het BN dossier, bekenden zij zich structureel schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van het vastgelegde concurrentiebeding. Daarbij zijn dwangsommen uitbetaald en werd de overtreding onmiddellijk beëindigd.

Bij onze opdrachtgever is vanzelfsprekend een stuk rust op de werkvloer teruggekeerd. Uit vorenstaande relaas is temeer duidelijk geworden dat ons juridisch onderzoeks- en adviesbureau over de nodige vakbekwaamheid en ervaring beschikt om dergelijke civiele kwesties het hoofd te kunnen bieden. BN schroomt daarbij — in het belang van haar relaties — zeker niet om constant in nauw overleg te staan met juristen en advocaten.

ANONIEM MELDEN?

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.