Selecteer een pagina

Onrechtmatig Ziekteverzuim

Onrechtmatig ziekteverzuim

Het onderzoek naar onrechtmatig ziekteverzuim zal in veel gevallen leiden tot een observatie van desbetreffende medewerk(st)er. Door middel van een observatie kan een eventuele overtreding van het verzuimbeleid worden aangetoond. Deze observatie wordt altijd uitgevoerd door twee deskundige medewerkers van het observatie team. Van alle bevindingen wordt een rapportage gemaakt welke gebruikt kan worden in een ontslagprocedure. Tijdens de observatie wordt gebruik gemaakt van foto en/of video opnamen. Bedrijfsrecherche Nederland werkt met een onderzoeksdrempel zodat u van te voren inzicht heeft in de kosten. Er wordt altijd contact met u opgenomen om te overleggen en de van te voren afgesproken drempel niet te overschrijden.

Het meest voorkomende onrechtmatig ziekteverzuim onderzoek is het bijklussen voor eigen rekening tijdens het ziekteverzuim of activiteiten welke niet stroken met het ziektebeeld.

Wij adviseren u ook informatie in te winnen bij uw Arbo arts met betrekking tot de (on)mogelijkheden van betrokken medewerk(st)er.

Na vaststelling van het onrechtmatig ziekteverzuim zullen de security consultants van Bedrijfsrecherche Nederland in een interview betrokken medewerker op de hoogte brengen van de opgedane bevindingen.

Voor meer informatie over dit onderwerp en tarieven belt u met onze helpdesk 0342 – 477040 of stuurt u ons een mail.

Gelijk meer informatie aanvragen over onrechtmatig ziekteverzuim

ANONIEM MELDEN?

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.