Selecteer een pagina

Ziektewetfraude

Home / Diensten / Onrechtmatig-ziekteverzuim / ziektewetfraude

Ziektewetfraude

Onlangs gaf een BN relatie opdracht om onderzoek te doen naar een werknemer die al meerdere maanden ziek thuis was. Aanleiding tot de onderzoeksopdracht was gelegen in het feit dat er diverse verhalen de ronde deden, dat de werknemer gewoon werkzaamheden verrichtte voor andere bedrijven en tevens vanuit zijn huis betaalde arbeid zou aannemen. Werknemer had echter aan werkgever — korte tijd voor het aan te vangen onderzoek — aangegeven, dat hij overwoog om weer aan het werk te gaan.

Er waren diverse beperkingen gesteld aan de herstelmelding. De man zou namelijk problemen hebben met lang staan, lang zitten, alsmede moeilijkheden tijdens het bukken en traplopen. Deze beperkingen gaven vanzelfsprekend de nodige problemen inzake de optimale invulling van diverse werkzaamheden binnen het bedrijf van de opdrachtgever.

Teneinde de verhalen te bevestigen werd besloten om de betrokkene enige tijd onder statische- en mobiele observatie te stellen.

Onze bevindingen zouden conform afspraak worden vastgelegd door middel van video-opnamen. Al spoedig bleek
ons dat betrokkene in de vroege ochtenduren ‘op pad’ ging en na enige tijd zijn voertuig parkeerde bij een groot transportbedrijf. Na korte tijd verliet betrokkene het bedrijfsterrein achter het stuur van een vrachtauto. Nadat diverse bestellingen in Nederland waren afgeleverd, zagen wij betrokkene wederom naar het bedrijf rijden. Even later ving hij tegen de middag opnieuw aan met het rondbrengen van bestellingen.

Onze observanten constateerden dat de eerder genoemde ‘beperkingen’ geen enkele rol speelden bij de uitvoering van de hierboven beschreven werkzaamheden. Sterker nog zowel het in als uitstappen in de vrachtauto ging met het grootste gemak. In de avonduren verliet betrokkene na een lange ‘vermoeiende’ werkdag het parkeerterrein van het bedrijf.

Was dit een incident? Besloten werd om de betrokkene toch nog een aantal malen onder observatie te houden. Dit om vast te stellen in welke mate betrokkene onze opdrachtgever dupeerde. Onder een fictieve naam werd door de BN adviseurs telefonisch werk aangeboden aan betrokkene. Deze verklaarde vervolgens, tot niet geringe verbazing, dat hij het momenteel te druk had met andere werkzaamheden. Betrokkene gaf te kennen voor een uitzendbureau te werken en de gehele week ‘gebroken diensten’ te moeten draaien. Ook het weekend had betrokkene geen tijd, omdat hij een rit moest uitvoeren naar het buitenland. Wij moesten later nog maar eens terugbellen!

Genoemde week werd door het observatieteam meerdere malen vastgelegd, dat betrokkene in het personenvervoer werkzaam was. Ook telefonisch werd door het uitzendbedrijf bevestigd dat betrokkene aldaar gebroken diensten draaide.

Onze opdrachtgever heeft zich inmiddels met de bedrijfsjurist van BN verdiept in de te volgen ontslagrechtprocedure. Al met al mag worden gesteld dat betrokkene een aardig zakcentje bijverdiende en daarmee zijn werkgever en de fiscus behoorlijk heeft benadeeld. Het door BN vastgelegde belastende beeldmateriaal liet dan ook niets aan duidelijkheid te wensen over.

ANONIEM MELDEN?

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.