Selecteer een pagina

Opstellen Bedrijfsnoodplannen

Opstellen bedrijfsnoodplannen

Bedrijfsrecherche Nederland heeft zich gespecialiseerd in het opstellen van bedrijfsnoodplannen, waarvan het voor veel bedrijven verplichte ontruimingsplan een onderdeel is.

Het bedrijfsnoodplan is onderverdeeld in;

  • een calamiteitenplan,
  • een ontruimingsplan.

De beide plannen vormen één geheel en het opstellen is daarom grotendeels maatwerk. Bij het opstellen van het plan wordt er van uitgegaan dat de organisatie beschikt over een BHV organisatie. Beschikt u niet over voldoende opgeleide Bedrijfshulpverleners dan kan Risico Management Nederland u hierbij helpen. Zij zijn o.a. gespecialiseerd in het opleiden van de BHV-er.

Het calamiteitenplan:

Het calamiteitenplan geeft antwoord op de vraag wat het management/ de BHV organisatie dient te doen bij een calamiteit. Afhankelijk van de aard van het bedrijf worden de risico’s geïnventariseerd welke tot een calamiteit kunnen leiden. Deze calamiteiten kunnen bijvoorbeeld zijn; brand, gaslek, bommelding, stroomuitval, inbraak, overal etc. etc. De geïnventariseerde calamiteiten worden geanalyseerd en in het plan wordt opgenomen hoe op de individuele calamiteit te reageren.

Het ontruimingsplan: .

  • In het ontruimingsplan worden zaken vastgelegd als;
  • structuur BHV organisatie
  • alarmeringsschema,
  • vluchtwegen,
  • blusmiddelen,
  • verzamelplaats,
  • ontruimingsprocedure,
  • enz.

Als leidraad voor het opstelen van het ontruimingsplan wordt de NTA 8112 (nl) norm gebruikt welke is uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut. De plattegronden in het plan en de bijbehorende vluchtplattegronden worden opgemaakt volgens de Nederlandse norm NEN 1414 (nl), eveneens uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut.

Omdat vluchtplattegronden op meerdere plaatsen in het bedrijf dienen te worden opgehangen en het niet wenselijk is dat derden kennisnemen van vertrouwelijke informatie, wordt bij het vervaardigen van de vluchtplattegronden o.a met dit veiligheidsrisico rekening gehouden.

Voor meer informatie over dit onderwerp en tarieven belt u met onze helpdesk 0342 – 477040 of stuurt u ons een mail.

Gelijk meer informatie aanvragen over opstellen bedrijfsnoodplannen

ANONIEM MELDEN?

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.