Selecteer een pagina

Pre-employment screening / antecedenten onderzoek

Pre-employment screening/ antecedenten onderzoek

BN verricht verificaties op basis van het cv. BN controleert zoveel mogelijk gegevens op het cv op juiste volledigheid. Uiteraard is een en ander afhankelijk van de functie van betrokken medewerk(st)er. Zie bijgevoegde functielijst.

Afgezien van specifieke wensen van de opdrachtgever werken wij met standaard procedures, waardoor informatie snel kan worden verwerkt en worden aangeleverd. Veel bedrijven besteden deze activiteit uit doordat het uitvoeren van een cv verificatie nauwkeurig en tijdrovend werk is.

BN werkt altijd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), zodat de persoonsgegevens met uiterste zorgvuldigheid worden verwerkt en alleen voor betreffende doeleinden worden gebruikt. Gelet op bovenstaande adviseren wij u om altijd toestemming te vragen aan de betrokkene. Hij of zij behoudt ook het recht om de verificatie te allen tijde te beëindigen.

De controle zal plaats vinden op 3 cv onderdelen;

  • Onderwijsverleden
  • Werkgeversverleden
  • Referentie(s)

In overleg met opdrachtgever en betrokkene kan deze standaard verificatie worden uitgebreid voor specifieke risico en vertrouwensfuncties. BN maakt een volledige rapportage in bovengenoemde volgorde.

Afhankelijk van de functie en de uitzoekwerkzaamheden van het desbetreffende cv kunnen de kosten variëren.

Voor meer informatie over dit onderwerp en tarieven belt u met onze helpdesk 0342 – 477040 of stuurt u ons een mail.

Gelijk meer informatie aanvragen over pre-employment screening/ antecedenten onderzoek

ANONIEM MELDEN?

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.