Selecteer een pagina

Verborgen camera’s

Verborgen camera’s

Wanneer u in het bedrijf wordt geconfronteerd met fraude, zoals bv. een greep uit de kassalade of andere onregelmatigheden, dan behoort het plaatsen van een verborgen camera tot de mogelijkheid. Het toepassen van een (verborgen) camera kan niet in alle gevallen en is aan wettelijke regels gebonden. Er moet o.a een gerechtvaardigd belang zijn om de camera te plaatsen. U zal altijd een afweging moeten maken tussen uw belangen en de rechten van uw werknemer. Het plaatsen van een verborgen camera is een uiterst middel om te gebruiken. Eerst zullen alle andere mogelijkheden onderzocht dienen te worden.

De situaties waar een verborgen camera kan worden ingezet zijn diefstal van geld of goederen, vernielingen, graffiti, oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen etc. Het is zaak om vooraf binnen uw organisatie het gebruik van camera’s goed te regelen zodat u voldoet aan de wettelijke vereisten.

  • De medewerker moet op de hoogte zijn van het feit dat binnen de organisatie gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht.
  • De medewerker moet op de hoogte zijn dat het plaatsen van een verborgen camerasysteem tot een mogelijkheid van de werkgever behoort om onregelmatigheden te bewijzen.
  • Is er voor de OR een duidelijke rol weggelegd.
  • Het plaatsen in kleedruimten ed. niet toegestaan.

Ons advies is om e.e.a. in de huisregels te vermelden en dit te laten ondertekenen door de medewerker. Om na te gaan of aan de wettelijke eisen wordt voldaan zal bij het toepassen van een (verborgen) camera altijd een privacytoets worden gedaan.

Graag zijn wij uw partner in het zoeken van een oplossing. Bedrijfsrecherche Nederland heeft een eigen technische dienst voorzien van de nieuwste digitale apparatuur. Zo bent u verzekerd van deskundige plaatsing en een uitstekende kwaliteit van het beeldmateriaal van de verborgen camera’s. De beelden kunt u zelf bekijken of dit door ons laten verzorgen. Na het verkregen bewijs kunnen onze security consultants de dader(s) interviewen en u begeleiden in het ontslagtraject en/of het doen van aangifte. Van de gebeurtenissen wordt altijd een rechtsgeldig dossier opgemaakt.

Voor meer informatie over dit onderwerp en de tarieven belt u met onze helpdesk 0342 – 477040 of stuurt u ons een mail met uw vraag.

Gelijk meer informatie aanvragen over verborgen camera’s

ANONIEM MELDEN?

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.